fShare
0
Pin It

Комората врз основа на Статутот донесе одлука во 2013 година за востановување на 4 награди кои ќе бидат доделувани секоја година на 18ти декември на денот на Комората на истакнати инженери за исклучителен придонес во развојот на инженерската струка во Република Македонија.

Наградите се именувани по

 1. Проф. Борис Чипан, диплимиран инженер архитект
 2. Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер
 3. Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер
 4. Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

 1. Миодраг Радониќ-Бато и Ранчо Христов се добитници на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. М-р Влатко Коцевски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Алекса Томовски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Дејан Петковиќ е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“

 * На следниот линк можете да ја погледнете целосната листа на добитници на награди, благодарници и плакети ЛИНК

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

 1. Проф.д-р Славко Брезовски е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Доц.д-р Денис Поповски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Влатко Иванов е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Драган Стефанов е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 • Проф.д-р Наум Гапковски е добитник на Благодарница - Плакета во областа на геотехниката

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

 1. Д-р Георги Константиновски е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Здравко Јаковлевски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Миле Младеновски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Саша Накиќ е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 • Шабан Алиу е добитник на Благодарница - Плакета во областа на градежништвото

 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

 1. Проф.д-р Митко Хаџи-Пуља е добитник на наградата „Проф. Борис Чипан, дипломиран инженер архитект“
 2. Проф. д-р Грозде Алексовски е добитник на наградата „Проф. д-р Александар - Цане Ангелов, дипломиран градежен инженер“
 3. Илија Тикваровски е добитник на наградата „Проф. д-р Илија Черепналковски, дипломиран машински инженер“
 4. Душко Јовчев е добитник на наградата „Проф. д-р Станимир Јовановски, димпломиран електро инженер“
 • Проф. д-р Петар Муличковски е добитник на Благодарница - Плакета во областа на архитектурата
 • Христинка Матоска е добитник на Благодарница - Плакета во областа на електротехниката
 • Д-р Африм Вокши е добитник на Благодарница - Плакета во областа на градежништвото