Претседатели на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

Pin It

MD webПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
ПРОФ. Д-Р МИЛЕ ДИМИТРОВСКИ, ДИПЛ.МАШ.ИНЖ.

Мандат: 2016 - 2020

Д-р   Миле Димитровски е поранешен професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј кој после 38 години се откажа од работното место редовен професор со втор реизбор на Машинскиот Факултет на Институтот за термичко инженерство, и после изборот за преседател се вработи со постојано работно време во Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија. Повеќе...

 

Blasko Dimitrov web

ПРЕТХОДЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
М-Р БЛАШКО ДИМИТРОВ, дипл.град.инж.

Мандат: 2012 - 2016

 

 

 

Strahinja Trpevski web

ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
Д-Р СТРАХИЊА ТРПЕВСКИ, дипл.инж.арх.

Мандат: 2008 - 2012