Претседатели на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Cert Logo DAS 9001 web

 

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ број 40 се издаде заедно со списанието ПОРТА3. Од наредниот број продолжуваме со стандардната самостојна издавачка политика.

Преземи го бројот

Pin It

MD webПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
ПРОФ. Д-Р МИЛЕ ДИМИТРОВСКИ, ДИПЛ.МАШ.ИНЖ.

Мандат: 2016 - 2020

Д-р   Миле Димитровски е поранешен професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј кој после 38 години се откажа од работното место редовен професор со втор реизбор на Машинскиот Факултет на Институтот за термичко инженерство, и после изборот за преседател се вработи со постојано работно време во Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија. Повеќе...

 

Blasko Dimitrov web

ПРЕТХОДЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
М-Р БЛАШКО ДИМИТРОВ, дипл.град.инж.

Мандат: 2012 - 2016

 

 

 

Strahinja Trpevski web

ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА
Д-Р СТРАХИЊА ТРПЕВСКИ, дипл.инж.арх.

Мандат: 2008 - 2012