Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Pin It

Дневни редови за состаноците на Управниот одбор на Комората

26.03.2019 - XXXV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

20.02.2019 - XXXIV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

12.02.2019 - XXXIII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

29.01.2019 - XXXII Состанок на Управниот одбор на Комората