Состаноци на УО

fShare
0
Pin It

Дневни редови за состаноците на Управниот одбор на Комората

 

26.12.2017 - XVI Состанок на Управниот одбор на Комората

 

12.12.2017 - XV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

23.11.2017 - XIV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

17.10.2017 - XIII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

21.09.2017 - XII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

12.09.2017 - XI Состанок на Управниот одбор на Комората

 

21.07.2017 - X Состанок на Управниот одбор на Комората

 

06.07.2017 - IX Состанок на Управниот одбор на Комората

  

20.06.2017 - VIII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

16.05.2017 - VII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

19.04.2017 - VI Состанок на Управниот одбор на Комората

 

15.03.2017 - V Состанок на Управниот одбор на Комората

 

15.02.2017 - IV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

25.01.2017 - III Состанок на Управниот одбор на Комората