Надзорен одбор

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Cert Logo DAS 9001 web

 

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ број 40 се издаде заедно со списанието ПОРТА3. Од наредниот број продолжуваме со стандардната самостојна издавачка политика.

Преземи го бројот

Pin It

Членови и нивни заменици во Надзорниот одбор на Комората се:

  1. Кристинка Радевски - Претседател на надзорен одбор
  2. Ратко Станојковски - Заменик претседател
  3. Д-р Милорад Јовановски - член на надзорен одбор
  4. Зоран Мирчевски - член на надзорен одбор
  5. Катарина Манчева - заменик член
  6. Дурим Фетаху - заменик член