Продолжување на овластување

Cert Logo DAS 9001 web

 

Pin It

Согласно Правилникот од Министерството за транспорт и врски, може да се продолжаи само она овластување 
чија важност истекува не повеќе од 30 дена од денот на поднесување на ова барање.

  • Барање за продолжување на овластување, поднесува активен член на Комората без долгови за членарина,
  • Во прилог на барање доставувам и потврда (уплатница ПП 10) за уплата од 300 денари по овластување (значи за две овластувања се плаќа 600 денари),
  • Уплатница ПП 10 |Жиро сметка: 250 001 002 332 248 |Шпаркасе Банка,
  • Примач: Комора на овластени архитекти и овластени инженери
Забелешка: Годишната членарина во Комората 2012 година изнесувала 4.920,00 ден. (80 евра)

 

БАРАЊА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ 

pdf icon Барање за продолжување на овластувањето
Големина: 24 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за продолжување на овластувањето за урабнизам
Големина: 1 MB | Тип: PDF документ