Континуирана професионална едукација

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Одржлива и зелена архитектура

Едукација
Датум: 05 Мај 2020

Локација: Сала за конференции на Комора ОАИ

Одржливата и зелената архитектура е архитектура која има за цел да го минимизира негативното влијание врз животната средина на зградите преку ефикасност и умереност во употребата на материјали, енергија и развој на просторот и општо во екосистемот. 

Одржливата и зелената архитектура користи свесен пристап кон енергијата и еколошката конзервација во дизајнирањето на изграденото опкружување. 

Енергетската ефикасност во текот на целиот животен циклус на една зграда е најважната цел на одржливата архитектура. Архитектите користат многу различни пасивни и активни техники за да ги намалат енергетските потреби на зградите и да ја зголемат нивната способност за зафаќање или генерирање на сопствена енергија. 

Еден од клучевите за експлоатација на локалните ресурси во животната средина и влијанието врз факторите поврзани со енергијата, како што се дневната светлина,  сончевите зраци на топлина и вентилацијата е употребата на анализа на локацијата. 

Со подобрување на ефикасноста на зградите и заедниците, значително ќе ги намалиме емисиите на стакленички гасови, ќе придонесеме за поздрава и почистамживотна средина, подобро физичко и ментално здравје, зголемена продуктивност и удобност, како и финансиска добивка и заштеда на пари. Со тоа ќе ги задоволиме и барањата на трите столба на одржливоста (Triple Bottom Line)и придобивките од таа ефикасност би можеле да се видат во еколошката, економската и социјалната компонента. 

Познавањето на принципите на проектирање на зелена и одржлива архитектура и практичната примена на овие принципи се од огромноп значење за секој архитект,  урбанист и инженер вклучен во процесот на проектирање на објекти. Предвидени се 3  посебни панели на предавања и тоа на теми: Принципи на одржливо проектирање,  Зелени кровови и Моделирање на енергетски системи (energy modeling) - Дизајн на обвивката на објектите.

 

E-пошта
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.