Континуирана професионална едукација

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Втора конференција за патишта на тема „Стратешки насоки за развој на европскиот коридор VIII“

Едукација
 Завршено пријавување
 
80
Датум: 29 Јан 2018 09:30 - 14:20

Локација: Амфитеатар на Градежен факултет

Одбележување на јубилеј 50 години од основање на

Друштвото за патишта на Република Македонија и

2 Конференција за патишта на Република Македонија на тема:

„Стратешки насоки за развој на европскиот коридор VIII

Скопје, 29 јануари 2018 год.

(Амфитеатар на Градежен факултет)

9:30 –10:00

Регистрација на учесниците

10:00 – 10:10

Обраќање на Претседателот на ДПМ, 

В. Проф. д-р Горан Мијоски

10:10 – 10:20

Обраќање на Деканот на Градежен факултет,

Проф. д-р Дарко Мославац

10:20 – 10:35

Обраќање на Министерот за транспорт, информатички технологии и комуникации на Република Бугарија,

Н.Е. г-дин Иваило Московски - најава

10:35 – 10:50

Обраќање на Министерот за транспорт и врски на Република Македонија

Н.Е. г-дин Горан Сугарески

„Република Македонија крстосница на европските патни коридори“

10:50 – 11:05

Обраќање на Претседателот на Влада на Република Македонија

Н.Е. г-дин Зоран Заев - најава

„Инвестициите во патната инфраструктура, услов за економски развој на Република Македонија“

11:05 – 11:20

Доделување на признанија

11:20 – 11:50

Кафе пауза и изјава за медиуми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Стручен дел

11:50 – 12:05

г-дин Зоран Китанов, в.д. директор на ЈП за државни патишта

„Предизвици и перспективи во изградбата на патната мрежа во Република Македонија“

12:05 – 12:20

В. Проф. д-р Горан Мијоски, Градежен факултет – Скопје

„Заштита од патната бучава во градски и вонградски средини“

12:20 – 12:35

Проф. д-р Миле Димитровски, Претседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на РМ

„Права и одговорности на овластените инженери во Република Македонија“

12:35 – 12:50

В. Проф. д-р Зоран Кракутовски, Градежен факултет – Скопје

„Евалуација на проекти од транспортната инфраструктура“

12:50 – 13:05

М-р Ристо Манчев, Секретар на РСБСП

„Примена на индикатори за безбедноста на сообраќајот на патиштата во РМ и реализација на Втората Национална стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата (2015-2020)“

13:05 – 13:20

Проф. д-р Николај Михајлов од Бугарија

13:20 – 13:35

Проф. д-р Петар Стефанов од Бугарија

(Ректор на УАСГ проф. д-р Иван Марков)

13:35 – 13:50

Проф. д-р Румен Миланов од Бугарија

13:50 – 14:05

Дискусија

14:05 – 14:20

Заклучоци и препораки од 2 Конференција за патишта

14:20

Планиран крај на Стручното советување

14:20

Коктел

 

Слободни места
Нема слободни места за тој датум
Број на места
80

 

Листа на учесници

Александар ЈаневАлександар Јанев (1)
Љубомир ЈаневЉубомир Јанев (1)
Александар НаумоскиАлександар Наумоски (1)
Ељмир МустафаиЕљмир Мустафаи (1)
Мерита МустафаиМерита Мустафаи (1)
Влатко СаздовВлатко Саздов (1)
Стивен БакаремаСтивен Бакарема (1)
Малиќ СелманиМалиќ Селмани (1)
Марија ПоповскаМарија Поповска (1)
Сања БорнароваСања Борнарова (1)
Ванчо Ангелов,дипл.инж.геологВанчо Ангелов,дипл.инж.геолог (1)
Горан ЃошевскиГоран Ѓошевски (1)
Неџат БајрамиНеџат Бајрами (1)
Гоце ПранговскиГоце Пранговски (1)
Сашо КонескиСашо Конески (1)
Ментор ДалипиМентор Далипи (1)
Борче ДобрескиБорче Добрески (1)
Марјан ИвановМарјан Иванов (1)
Цане ШокларовскиЦане Шокларовски (1)
ШАБАН АЛИУШАБАН АЛИУ (1)
Златко ТрајаноскиЗлатко Трајаноски (1)
Ванчо СтојчевскиВанчо Стојчевски (1)
Ристе РистовскиРисте Ристовски (1)
Наташа АпостолоскаНаташа Апостолоска (1)
Ангел МицковскиАнгел Мицковски (1)
Горјан ЈаневскиГорјан Јаневски (1)
Миленко ПанаринМиленко Панарин (1)
Татјана ЌосескаТатјана Ќосеска (1)
Давор МиљковиќДавор Миљковиќ (1)
Ѓорѓи СоколовскиЃорѓи Соколовски (1)
М-р Маја Крстанова ЛотескаМ-р Маја Крстанова Лотеска (1)
Атанас ТрајковскиАтанас Трајковски (1)
Ромео ИвановскиРомео Ивановски (1)
Стојче РадескиСтојче Радески (1)
Лида ТрајковскаЛида Трајковска (1)
Александар НесторовАлександар Несторов (1)
Сашо СмилјаноскиСашо Смилјаноски (1)
Магдалена КукоскаМагдалена Кукоска (1)
Виктор АтанасовВиктор Атанасов (1)
Драги АтанасовскиДраги Атанасовски (1)
Алексндaр ѓoрѓиевАлексндaр ѓoрѓиев (1)
Александра ДеловаАлександра Делова (1)
Ивона НедевскаИвона Недевска (1)
Јордан СевдиновЈордан Севдинов (1)
Сунчица ЉубевскаСунчица Љубевска (1)
Драганчо ВолческиДраганчо Волчески (1)
Дејан МетикошДејан Метикош (1)
Андреј МатевскиАндреј Матевски (1)
Ивана НедевскаИвана Недевска (1)
Бејан МоукочБејан Моукоч (1)
Емил БундевскиЕмил Бундевски (1)
Бошко ЦилаковБошко Цилаков (1)
Ѓорѓи ЧакаровскиЃорѓи Чакаровски (1)
Владимир АпостоловВладимир Апостолов (1)
Јорго ОсманлиЈорго Османли (1)
Зоран ГеоргиевскиЗоран Георгиевски (1)
Миле СтојменовМиле Стојменов (1)
Марјана Топаловска АнѓелевскаМарјана Топаловска Анѓелевска (1)
Љубомир ТанчевЉубомир Танчев (1)
Никола РадевскиНикола Радевски (1)
Сребро ТомовСребро Томов (1)
Јован ПапиќЈован Папиќ (1)
Антон ФајдигаАнтон Фајдига (1)
Ѓорѓе СтанковскиЃорѓе Станковски (1)
Ивица ДимовскиИвица Димовски (1)
Зоран ЛазаревскиЗоран Лазаревски (1)
Валери ДимитровВалери Димитров (1)
Никола ТасевскиНикола Тасевски (1)
Петар СтошиќПетар Стошиќ (1)
Љупчо ПетковскиЉупчо Петковски (1)
Стевчо МитовскиСтевчо Митовски (1)
Марјан АрсовскиМарјан Арсовски (1)
Ѓорѓи КуноскиЃорѓи Куноски (1)
Ивана МиланковаИвана Миланкова (1)
Васко ТрајковскиВаско Трајковски (1)
Љупчо МијајлевскиЉупчо Мијајлевски (1)
Велков БлашкоВелков Блашко (1)
Дарко ИлиевскиДарко Илиевски (1)
Драго КотаранинДраго Котаранин (1)
Никола ВелковскиНикола Велковски (1)