Настани и конференции

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Еднодневен семинар: „Што уредуваат Законот за градежни производи и нацрт националните стандарди од нехармонизираното подрачје?“

Домашни
 Завршено пријавување
 
80
Датум: Вторник, 05 Ноември 2019 11:00 - 15:00

Локација: Сала за конференции во Комора ОАИ

Законот за градежни производи („Службен весник на РМ“, бр. 120/2018) поред хармонизираното подрачје ги уредува и  условите за пуштање на пазар на градежните производи од нехармонизирано подрачје, условите при увоз на градежните производи, како и роковите за нивна подготовка и нивна задолжителна примена.

Важно е да се нагласи дека со одредбите на Законот и понатаму се уредува надзор и контрола на градежниот производ, како на пазарот така и при вградување на истиот во градежниот објект кој е во надлежност на надзорниот инженер на градилиштето.

Посебно се регулира контролата на производите, односно документите кои се неопходни за пласман на производот на пазарот од хармонизирано и нехармонизирано подрачје како и контролата при нивното вградување  во градежниот објект.

Согласно член 8 од Законот, од страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, изработени се национални македонски стандарди кои го покриваат нехармонизираното подрачје.

Нацрт македонскиот стандард Н МКС 1021:2019 Челик за армиран бетон: прачки, котури и производи добиени со одмотувањена котури – Карактеристики, кој е изработен од страна на ИСРСМ ТК 25, ги наведува барањата на челик за армирање, што може да се заварува и што се користи за армирање бетонски конструкции. Стандардот вклучува челик во вид на прачки, котури и производи добиени со одмотување на котури. Стандардот содржи одредби за две класи на челик со карактеристична јакост при развлекување од 500 MPa, но со различни класи на дуктилност. Двете класи се B500B и B500C.

До 30 ноември 2019 година, секој кој е заинтересиран може да гласа и да даде свој коментари по нацрт стандардот со креирање на „Мој профил“ преку страничката на ИСРСМ.

  Имплементацијата на стандардите, се очекува да придонесе  зголемена ефикасност на контролата на градежните производи и спречување на нелојалната конкуренција на пазарот.

Согледувајќи го овој факт, Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија во соработка со Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија го организира овој семинар за стручни лица заинтересирани за подетално запознавање или надополнување на своите знаења во оваа многу значајна област.

Обучувачи на семинарот ќе бидат д-р Соња Черепналковска, дипл. град. инж., раководител на секторот за стандардизација при Институтот за стандардизација на РСМ, вон.проф.д-р Тони Аранѓеловски, претседател на ИСРСМ ТК 25-Бетон, производи од бетон и ѕидарија и доц.д-р Денис Поповски, член на ИСРСМ ТК 25/РГ 5.

 

Слободни места
Нема слободни места за тој датум
Број на места
80
E-пошта
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Листа на учесници

Љубомир ЈаневЉубомир Јанев (1)
Александар ЖуровскиАлександар Журовски (1)
Димитар ДоневскиДимитар Доневски (1)
Дејан БазеркоскиДејан Базеркоски (1)
Андреа ТаневскиАндреа Таневски (1)
Блаже ТрајковскиБлаже Трајковски (1)
Славче ЗдравевСлавче Здравев (1)
Вероника МладеноваВероника Младенова (1)
Гоце ПранговскиГоце Пранговски (1)
Африм РеџепиАфрим Реџепи (1)
Јулијана СтојкоскаЈулијана Стојкоска (1)
Дејан ИвановскиДејан Ивановски (1)
Крсте СимовскиКрсте Симовски (1)
Благој ВржовскиБлагој Вржовски (1)
наум маневскинаум маневски (1)
Ламбро КарчицкиЛамбро Карчицки (1)
сашо петровсашо петров (1)
Башким ПајазитиБашким Пајазити (1)
Осман ЉокиОсман Љоки (1)
Борче ВељановскиБорче Вељановски (1)
Кристијан РуневскиКристијан Руневски (1)
Gazmend FejzaGazmend Fejza (1)
Јован КостадиновЈован Костадинов (1)
Ацо ЧаловскиАцо Чаловски (1)
Живомир БориќЖивомир Бориќ (1)
Кирил ДоневКирил Донев (1)
Наце ГичевскиНаце Гичевски (1)
Бисерка Цветковска КрстевскаБисерка Цветковска Крстевска (1)
Горан МитковГоран Митков (1)
Горан АнастасиескиГоран Анастасиески (1)
Аце БлажевскиАце Блажевски (1)
Стефан ОраческиСтефан Орачески (1)
Висар ПалошиВисар Палоши (1)
ДАВИДОВСКА СУЗАНАДАВИДОВСКА СУЗАНА (1)
Пепита СтојковскаПепита Стојковска (1)
Раде ТрнинќРаде Трнинќ (1)
Благоја ТрошановскиБлагоја Трошановски (1)
Стефан ХаџиевскиСтефан Хаџиевски (1)
Тимо ПартиновТимо Партинов (1)
Борис ТасевскиБорис Тасевски (1)
Магдалена КукоскаМагдалена Кукоска (1)
Мери ЦветковскаМери Цветковска (1)
Сашко МанасиевСашко Манасиев (1)
Радица СолевскиРадица Солевски (1)
Анче ТрифуновАнче Трифунов (1)
Дарко ИлиевскиДарко Илиевски (1)
Никола РадевскиНикола Радевски (1)
Јован ПејоскиЈован Пејоски (1)
Саша ЖивадиновиќСаша Живадиновиќ (1)
Јелена  ПоповскаЈелена Поповска (1)
Владо СавескиВладо Савески (1)
Магдалена ПетковаМагдалена Петкова (1)
Александар ЈаневАлександар Јанев (1)
Драган СтамевДраган Стамев (1)
Кирил СтојановскиКирил Стојановски (1)
Благица МанасиеваБлагица Манасиева (1)
Кирил ПерунковскиКирил Перунковски (1)
Неџат БајрамиНеџат Бајрами (1)
Васил МиладиновВасил Миладинов (1)
Сања БорнароваСања Борнарова (1)
Љупчо МијајлевскиЉупчо Мијајлевски (1)
Ивана МуловскаИвана Муловска (1)
Борче ДобрескиБорче Добрески (1)
Кристијан ТерзиоскиКристијан Терзиоски (1)
Стефановски ЗоранСтефановски Зоран (1)
Василка МитревскаВасилка Митревска (1)
Горанчо ИгновГоранчо Игнов (1)
Атифет МуаремиАтифет Муареми (1)
Даниела ИлиескаДаниела Илиеска (1)
Методиј ЗајкоскиМетодиј Зајкоски (1)
Антон ФајдигаАнтон Фајдига (1)
Мимоза ФајдигаМимоза Фајдига (1)
Александра СтојменовскаАлександра Стојменовска (1)
Лара ЦветковскаЛара Цветковска (1)
Наташа АпостолоскаНаташа Апостолоска (1)
Стојче РадескиСтојче Радески (1)
Билјана КикерковаБилјана Кикеркова (1)
Бранислав ТодороскиБранислав Тодороски (1)
Атанас ТрајковскиАтанас Трајковски (1)
Пере СамандовПере Самандов (1)