Настани и конференции

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Годишно Собрание на Здружението Македонски комитет за големи брани (ЗМКГБ)

Домашни
Датум: Петок, 22 Декември 2017 12:00 - 15:00

Локација: Комора на ОАИ - Сала за конференции