Настани и конференции

Годишно Собрание на Здружението Македонски комитет за големи брани (ЗМКГБ)

Домашни
Датум: Петок, 22 Декември 2017 12:00 - 15:00

Локација: Комора на ОАИ - Сала за конференции