ПРЕСИНГ | Година, 2015

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Cert Logo DAS 9001 web

 

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ број 40 се издаде заедно со списанието ПОРТА3. Од наредниот број продолжуваме со стандардната самостојна издавачка политика.

Преземи го бројот

Пресинг 24
Pin It

pdf icon ПРЕСИНГ БР.24

ЕНЕРГЕТСКА ОДРЖЛИВОСТ И ЕФИКАСНОСТ - ПРЕДИЗВИК НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Експертите алармираат дека во овој момент енергетската иднина е прилично неизвесна, затоа е неопходно што поскоро да се започне со прилагодување односно префрлување кон системи за снабдување од одржливи и обновливи енергетски извори. Во поглед на корисникот, ефикасната употреба на енергијата, а помеѓу се „паметните“ мрежи.

Се наоѓаме во миг кога мораме да донесеме значајни одлуки, тоа е предизвикот на нашето време, мора да ја обезбедиме нашата енергетска иднина преку долгорочна стратегија и правилни вложувања.