Печати

Упатства

 

ГодинаСобрание
02.2020Редовно годишно Собрание на Комората
2019Редовно годишно Собрание на Комората
10.2018Собрание на Комората
2018Редовно годишно Собрание на Комората
2017Редовно годишно Собрание на Комората
12.2016Изборно Собрание на Комората
06.2016Изборно Собрание на Комората
2016Редовно годишно Собрание на Комората
2015Редовно годишно Собрание на Комората
2014Редовно годишно Собрание на Комората

 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОБРАНИЕТО
М-Р ИВА ЏАГОРАПретседавач на Собранието на Комората
ВЕСЕЛИНКА ГЕРАСИМОВА-ПЕТРОВСКАЗаменик претседавач на Собранието на КОАИ
Листа на избрани делегати по одделение за мандат
2016 - 2020
АРХИТЕКТУРА
РЕЏЕП АСАНИ - Раководител на одделение
1АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА
2АНА ЃОРЃИОСКА
3АНАСТАСИЈА ТРАЈКОВСКА
4АНГЕЛ СИТНОВСКИ
5БЛАГОЈЧЕ ЦВЕТКОВСКИ
6ВЕСЕЛИНКА ГЕРАСИМОВА ПЕТРОВСКА
7ГАЈУР КАДРИУ
8ДРАГАНА ЈОВАНОВСКА
9КРИСТИНКА РАДЕВСКИ
10ЉУПЧЕ ЕВТИМОВ
11НИКОЛА ВЕЛКОВСКИ
12САЊА РАЃЕНОВИЌ ЈОВАНОВИЌ
13САШКО ИВАНОВ
14САШО БЛАЖЕВСКИ
15СТРАХИЊА ТРПЕВСКИ
ГРАДЕЖНИШТВО
Д-Р ПЕТАР ЦВЕТАНОВСКИ - Раководител на одделение
1АНА ТРОМБЕВА ГАВРИЛОВСКА
2БАШКИМ АЛИЛИ
3БЕКИМ ЕМУРЛАИ
4ВАСКО ПЕТРОВСКИ
5ВЕДАТ РАМАДАНИ
6ГОРАН ЕДРОВСКИ
7ГОРАН МАРКОВСКИ
8ЗОРАН МИРЧЕВСКИ
9ИВА ЏАГОРА
10ИГОР НИКОДИНОВ
11ИЛИЈА КОЦАРЕВ
12КАТЕРИНА ДИМЕСКА
13КОСТАДИН РИСТОМАНОВ
14КРИСТИЈАН РУНЕВСКИ
15ЉУБОМИР ЈАНЕВ
16ЉУПЧЕ КОЛЕВ
17МАРИЈА СТАНКОВСКА
18МАРИЈАНА ПОПОВСКА
19МЕРИ ЦВЕТКОВСКА
20МИХО ЈАНЕВСКИ
21СЕМИЈАЛ ХАСАНИ-ЗИБЕРИ
22СИЛЈАН МИХАЈЛОВСКИ
23ТОДОРКА САМАРЏИОСКА
24ЏЕНГИС ХАНИ
25ШАБАН АЛИУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ВЛАДКО ТОДОРОВСКИ - Раководител на одделение
1АДРИЈАНА МИЛЕВСКА МАРКОСКА
2ВЛАДЕ ГРОЗДАНОВСКИ
3ВЛАТКО СТОИЛКОВ
4ЕЛЕНА АЛЕКСОВСКА
5ЈОВАН СТЕФАНОВСКИ
6МИЛЕ СТАНКОВСКИ
7РАТКО СТАНОЈКОВСКИ
8СЕЛАЈДИН БЕХАДИНИ
9СЛАВЧО ВАСИЛЕВСКИ
10СЛОБОДАН ТОМИЌ
11ФРОСИНА СЕЈЗОВА-ВЕЛКОВА
12ХРИСТИНКА МАТОСКА
13ЧЕДОМИР АНДОНОВСКИ
МАШИНСТВО
ДИМЧЕ ГАЛОВСКИ - Раководител на одделение
1КАТИЦА БЕЛЧЕСКА АРИЗАНКОСКА
2АЛЕКСА ТОМОВСКИ
3ВЛАТКО ИВАНОВ
4ДЕЈАН СПАСКОВ
5ЗОРАН МЛАДЕНОВСКИ
6БОЈАН МУРАТОВСКИ
7КАТЕРИНА МАНЧЕВА
8КРУМЕ СТОЈАНОВ
9ЉУПЧО ЧАЧОВСКИ
10МИТКО БУБЕВСКИ
11ЕРОЛ АЈРАДИНОВСКИ
УРБАНИЗАМ
Д-Р ЖАКЛИНА АНГЕЛОВСКА - Раководител на одделение
1ИЛИЈА БЕЛИЧОСКИ
2ВЛАТКО КОРОБАР
3ДУРИМ ФЕТАХУ
4МАРИЈА ЕДРОВСКА
5МАРИНА СТОЈЧЕВСКА
6НЕЏАДИ ЗУЛБЕАРИ
ГЕОТЕХНИКА
Д-Р СПАСЕН ЃОРЃЕВСКИ - Раководител на одделение
1УСАИН БАГАШОВ
СООБРАЌАЈ
М-Р ЈОВАН ХРИСТОСКИ - Раководител на одделение
1ИВИЦА СТОИЛОВСКИ
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Д-Р ХРИСТИНА СПАСЕВСКА - Раководител на одделение
1ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ
ГЕОДЕЗИЈА
Д-Р ЈОВАН ЈОВАНОВ - Раководител на одделение
1ЗЛАТКО СРБИНОСКИ
ППЗ / ЗПР
Д-Р ВАНЧО ДОНЕВ - Раководител на одделение
1ТОМИ БОЖИНОСКИ