Професионално одделение: 05 – СООБРАЌАЈ

ЧЛЕНОВИ ВО СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА ЗА
ПЕРИОДОТ 2021 – 2025

Име и презимеРегион
Андон Петровски - раководителБитола
1Сашо СмилјаноскиТетово