Професионално одделение: 06 – ГЕОТЕХНИКА

ЧЛЕНОВИ ВО СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА ЗА
ПЕРИОДОТ 2021 – 2025

Име и презимеРегион
Јосиф Јосифовски - раководителСкопје
1Митко ЈакимовскиСкопје