Професионално одделение: 08 – ГЕОДЕЗИЈА

ЧЛЕНОВИ ВО СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА ЗА
ПЕРИОДОТ 2021 – 2025

Име и презимеРегион
Лазо Димов - раководителСкопје
1Дејан МарковскиСкопје
2Дамјан РистескиПрилеп