Професионално одделение: 07 – ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЧЛЕНОВИ ВО СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА ЗА
ПЕРИОДОТ 2021 – 2025

Име и презимеРегион
Благица Андоноска - раководителСкопје
1