Stampa

Согласно Правилникот од Министерството за транспорт и врски, може да се продолжаи само она овластување 
чија важност истекува не повеќе од 30 дена од денот на поднесување на ова барање.

Забелешка: Годишната членарина во Комората 2012 година изнесувала 4.920,00 ден. (80 евра)

 

БАРАЊА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ 

pdf icon Барање за продолжување на овластувањето
Големина: 24 KB | Тип: PDF документ
pdf icon Барање за продолжување на овластувањето за урабнизам
Големина: 1 MB | Тип: PDF документ