Пресинг 24
Stampa

pdf icon ПРЕСИНГ БР.24

ЕНЕРГЕТСКА ОДРЖЛИВОСТ И ЕФИКАСНОСТ - ПРЕДИЗВИК НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Експертите алармираат дека во овој момент енергетската иднина е прилично неизвесна, затоа е неопходно што поскоро да се започне со прилагодување односно префрлување кон системи за снабдување од одржливи и обновливи енергетски извори. Во поглед на корисникот, ефикасната употреба на енергијата, а помеѓу се „паметните“ мрежи.

Се наоѓаме во миг кога мораме да донесеме значајни одлуки, тоа е предизвикот на нашето време, мора да ја обезбедиме нашата енергетска иднина преку долгорочна стратегија и правилни вложувања.