Cert Logo DAS 9001 web

 

Работилница на проект: Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција

Category
Домашни
Date
14 Nov 2019 - 15 Nov 2019
Venue
Сала за конференции во Комората
Telephone
+389 2 322 356
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проектот „Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција“, започнувајќи од февруари 2019 година, претставува дел од целокупната поддршка на ЕУ за процесот на пристапување на Република Северна Македонија, преку финансирање на национални и регионални проекти за приближување, насочени кон вклучување на главните активности во климатските активности низ различни владини субјекти.
Ја поддржува Владата на Република Северна Македонија и особено Министерството за животна средина и просторно планирање во изготвувањето на Долгорочна стратегија и Закон за климатско дејствување. Таа има за цел да и овозможи на земјата да ги намали емисиите на јаглерод и да ја зголеми својата еластичност климатските промени, во контекст на одржливиот економски развој. Иако првенствено се фокусира на решавање на аспектите на ублажување, исто така вклучува и прилагодување кон климатските промени.

Проектот се фокусира на развој на Долгорочна стратегија и нацрт-закон за климатско дејствување - два испреплетени резултати. За да се постигнат овие резултати, проектот ќе спроведе темелна проценка на состојбата со транспонирањето и примената на законодавството на ЕУ кое се однесува на климата, на институционалната поставеност за климатско дејствување и на административниот капацитет (достапен и неопходен) за ефикасно спроведување на законодавството. Покрај тоа, проектот ќе ја процени состојбата на знаење за сценаријата на стакленички гасови (стакленички гасови), ќе ја процени ранливоста на земјата од климатските промени и ќе даде препораки за поддршка на ниско ниво на јаглерод и клима отпорно на општеството.

Повеќе информации за проектот на https://climateaction-ipaproject.mk

 
 

CALENDAR OF EVENTS

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UPCOMING EVENTS

No upcoming event!

PAST EVENTS

29
Apr
Сала за конференции на Комора ОАИ
Date: 29 April 2020

24
Mar
Сала за конференции во Комора ОАИ
Date: 24 March 2020, 11:30

Visitors

Today122
This month483
Total455267

Комората е членка на Европскиот совет на инженерски комори

Комората е членка на Светската федерација на инженерски организации