Намалување на годишната чланарина во Комората поради Ковид-19

Печати

banner odluka1

Насоки за примена на донесената одлука за времено намалување на годишната членарина за 50%:

 

Пример 1: Доколку сте ја платиле членарината во Јануари 2021 година, за Вас ќе важи одлуката за намалена членарина во јануари 2022 година.

Пример 2: Доколку сте неактивен член, чија членарина е истечена во Јуни 2020 година (како пример), тогаш уплатата за членарина од Јуни 2020 до јуни 2021 е со стандардна висина од 3.075 денари, а уплатата за јуни 2021-јуни 2022 е со намалена висина од 1.538 денари.