Комората е членка на Европскиот совет на инженерски комори

Комората е членка на Светската федерација на инженерски организации