Cert Logo DAS 9001 web

 

×

Message

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Архитектонското проектирање во Велика Британија, како одговор на промените

Category
Едукација
Date
24 Mar 2020 11:30
Venue
Сала за конференции во Комора ОАИ
Telephone
02 3 222 356
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Презентација ќе овозможи запознавање со принципите на организација на градежништвото како дејност и особено на архитектонската струка во Велика Британија од аспект на образование, стручна обука, овластувања и стручно поврзување.  Дополнително ќе се даде преглед на актуелните состојби во доменот на градежништвото и архитектонско проектирање вклучително со вообичаените модели за реализација на градежните проекти, одговорноста, надоместот за стручните услиги како и работните услови за вработените во доменот на архитектурата.  Овие аспкети ќе се разгледаат низ призмата на континуираните промени во рамките на дејноста и пошироко, а како последица на локалните и глобалните процеси.  Во рамките на презентацијата ќе се укаже и на стратегиските определби и насоки за надминување на последиците од глобаните климатски промени, а како одговор на прогласената вонредна состојба и обидот за очувување на системите коишто го подржуваат животот на Земјата.

Проф. д-р. Владимир Б Ладински, е регистриран архитект во Велика Британија со долгогодишно работно искуство во струката како во приватниот така и во јавниот сектор во доменот на образовни, културни, деловни, и специјализирани станбени објекти вклучително со адаптации и доградби на заштитени објекти од градителското наследство.  Покрај стручната тој е вклучен и во наставно-научна дејност во доменот на одржливото проектирање.  Проекти на коишто работел се добитници на повеќе награди и признанија во Велика Британија.