Cert Logo DAS 9001 web

 

Комората е членка на Европскиот совет на инженерски комори

Комората е членка на Светската федерација на инженерски организации