Комисијата за решавање на жалби од втор степен

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Cert Logo DAS 9001 web

 

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ БР. 40

ПРЕСИНГ број 40 се издаде заедно со списанието ПОРТА3. Од наредниот број продолжуваме со стандардната самостојна издавачка политика.

Преземи го бројот

Pin It

 

 

Собранието на Комората на својата седница одржана на 25.02.2017 год. ги избра следните членови на Комисијата за решавање на жалби од втор степен на Комората:

  1. Емил Бундевски, претседател
  2. Љупчо Георгиевски, заменик претседател

  3. Сељејдин Бехадини, член

  4. Алекса Томовски, член

  5. Јакуп Фетаи, заменик член

  6. Ванчо Ангелов, заменик член

 

РЕШЕНИЈА ОД КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ
НА ЖАЛБИ ОД ВТОР СТЕПЕН