Комисијата за решавање на жалби од втор степен

Pin It

 

 

Собранието на Комората на својата седница одржана на 25.02.2017 год. ги избра следните членови на Комисијата за решавање на жалби од втор степен на Комората:

  1. Емил Бундевски, претседател
  2. Љупчо Георгиевски, заменик претседател

  3. Сељејдин Бехадини, член

  4. Алекса Томовски, член

  5. Јакуп Фетаи, заменик член

  6. Ванчо Ангелов, заменик член

 

РЕШЕНИЈА ОД КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ
НА ЖАЛБИ ОД ВТОР СТЕПЕН