Настани и конференции

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

28. Меѓународна изложба на урбанисти во Ниш

Меѓународни
Датум: Петок, 08 Ноември 2019 - Среда, 13 Ноември 2019

28. Меѓународна изложба на урбанисти во Ниш [презми Повик PDF] [преземи пријава DOC]

За повеќе информации обратете се кај Д-р Жаклина Ангеловска, диа