Настани и конференции

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Едодневен семинар: „Што уредуваат измените на Законот за градежни производи и нацрт националните стандарди?“

Домашни
 Завршено пријавување
 
80
Датум: Четврток, 25 Октомври 2018 11:00 - 15:00

Локација: Сала за конференции во Комората

Измените на Законот за градежни производи („Службен весник на РМ“, бр. 120/2018) се донесени со цел да се уредат условите за пуштање на пазар на градежните производи од нехармонизирано подрачје, да се уредат условите при увоз на градежните производи, а воедно и подобрување на терминологијата во Законот.
Важно е да се нагласи дека со одредбите на Законот и понатаму се уредува надзор и контрола на градежниот производ, како на пазарот така и при вградување на истиот во градежниот објект кој е во надлежност на надзорниот инженер на градилиштето.
Посебно се регулира контролата на производите, односно документите кои се неопходни за пласман на производот на пазарот од хармонизирано и нехармонизирано подрачје како и контролата при нивното вградување во градежниот објект.
Согласно член 8 од Законот, од страна на Институтот за стандардизација на Република Македонија, изработени се национални македонски стандарди кои го покриваат нехармонизираното подрачје. Еден од круциалните стандарди е и нацрт македонскиот стандард Н МКС 1016:2018 кој содржи правила кои се применуваат во врска со стандардот МКС EN 206:2014+A1:2017. Националниот документ кон МКС EN 206, кој е изработен во согласност со одредбите од наведениот стандард, ги дава критериумите за својствата, производството и сообразноста на бетонот и се користи како водич за употреба на МКС EN 206. До 30 ноември 2018 година, секој кој е заинтересиран може да гласа и да даде свој коментари по нацрт стандардот со креирање на Мој профил преку страничката на ИСРМ на следниот линк:
Н МКС EN 1016:2018
www.isrm.gov.mk/mk/tc/work_programme.php

Имплементацијата на стандардите, се очекува да придонесе зголемена ефикасност на контролата на градежните производи и спречување на нелојалната конкуренција на пазарот.
Согледувајќи го овој факт, Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија во соработка со Институтот за стандардизација на Република Македонија го организира овој семинар за стручни лица заинтересирани за подетално запознавање или надополнување на своите знаења во оваа многу значајна област.

Обучувачи на семинарот ќе бидат:

  • Д-р Соња Черепналковска, дипл. град. инж., раководител на секторот за стандардизација при Институтот за стандардизација на РМ,
  • проф.д-р Петар Цветановски претседател на техничкиот комитет ИСРМ ТК 40-Еврокодови и Национални Анекси и
  • Вон.проф.д-р Тони Аранѓеловски, претседател на ИСРМ ТК 25-Бетон, производи од бетон и ѕидарија

 

Слободни места
Нема слободни места за тој датум
Број на места
80
Телефон
+389 2 3222356
E-пошта
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Листа на учесници

Игор ЃотѓиевИгор Ѓотѓиев (1)
влатко ивановскивлатко ивановски (1)
sasko manasievsasko manasiev (1)
благоја димитриескиблагоја димитриески (1)
Анче ТрифуновАнче Трифунов (1)
Наце ГичевскиНаце Гичевски (1)
Горан ЈакимовскиГоран Јакимовски (1)
Радица СолевскиРадица Солевски (1)
Сашо ПетровСашо Петров (1)
Јордан АрсовскиЈордан Арсовски (1)
Стефан ОраческиСтефан Орачески (1)
Зоран МирчевскиЗоран Мирчевски (1)
Стефан ХаџиевскиСтефан Хаџиевски (1)
Милена Јосифоска-МилошескаМилена Јосифоска-Милошеска (1)
Драги АтанасовскиДраги Атанасовски (1)
Бојан ГолабоскиБојан Голабоски (1)
Столе ГелевскиСтоле Гелевски (1)
ИЛИЈА КОЦАРЕВИЛИЈА КОЦАРЕВ (1)
Борис ТасевскиБорис Тасевски (1)
Тони СрбиноскиТони Србиноски (1)
Трајко ТрајковскиТрајко Трајковски (1)
Игор ТерзиоскиИгор Терзиоски (1)
М-р Маја Крстанова ЛотескаМ-р Маја Крстанова Лотеска (1)
Сашо ЈовческиСашо Јовчески (1)
Бојан БогдановиќБојан Богдановиќ (1)
Стојче РадескиСтојче Радески (1)
Татјана ЌосескаТатјана Ќосеска (1)
Дарко ИлиевскиДарко Илиевски (1)
Атанас ТрајковскиАтанас Трајковски (1)
Наташа АпостолоскаНаташа Апостолоска (1)
Пецо ШурбевскиПецо Шурбевски (1)
Борис СтерјовБорис Стерјов (1)
Блаже ТрајковскиБлаже Трајковски (1)
Никола КузмановскиНикола Кузмановски (1)
Борче ДобрескиБорче Добрески (1)
Тони АпостоловскиТони Апостоловски (1)
Вите ИлиевскиВите Илиевски (1)
Марјан ИвановМарјан Иванов (1)
Горан АнастасиескиГоран Анастасиески (1)
Васе ВитановВасе Витанов (1)
Ѓорѓи ДоговЃорѓи Догов (1)
Јован МитревскиЈован Митревски (1)
Ленче АритоноскаЛенче Аритоноска (1)
Ацо ЈовановскиАцо Јовановски (1)
Васил МиладиновВасил Миладинов (1)
Павле  ТопузовскиПавле Топузовски (1)
Сашо БикоскиСашо Бикоски (1)
Неџат БајрамиНеџат Бајрами (1)
Иван ТаневИван Танев (1)
Сребро ТомовСребро Томов (1)
Ванчо СтојчевскиВанчо Стојчевски (1)
Сања БорнароваСања Борнарова (1)
Љубомир ЈаневЉубомир Јанев (1)
Александар ЈаневАлександар Јанев (1)
Гоце ПранговскиГоце Пранговски (1)
Ивана ВелиновскаИвана Велиновска (1)
Ацо ЧаловскиАцо Чаловски (1)
Крсте СимовскиКрсте Симовски (1)
Винко ЈованчовВинко Јованчов (1)
Васко ПетровскиВаско Петровски (1)
Слободанка ГрковаСлободанка Гркова (1)
Илија АцескиИлија Ацески (1)
Душан БероскиДушан Бероски (1)
Марија РистескаМарија Ристеска (1)
Дејан КржевДејан Кржев (1)
Ива ЏагораИва Џагора (1)
Владимир ТодороскиВладимир Тодороски (1)
Изет ГубериниќИзет Губериниќ (1)
Драган СтамевДраган Стамев (1)
Наум МаневскиНаум Маневски (1)
Наталија СтојановскаНаталија Стојановска (1)
Љупчо МарковскиЉупчо Марковски (1)
Билјана КикерковаБилјана Кикеркова (1)
Сељвер МуратиСељвер Мурати (1)
Горан ТрајковиќГоран Трајковиќ (1)
Светомир РусескиСветомир Русески (1)
Венцо ВаневскиВенцо Ваневски (1)
Ведрана МарјановиќВедрана Марјановиќ (1)
Слободан СерафимовскиСлободан Серафимовски (1)
Ванчо ЃеоргиевскиВанчо Ѓеоргиевски (1)