Членови на Управниот Одбор на Комората

×

Порака

Заштита на лични податоци и користење колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. Со користење на нашата веб страница, вие се согласувате дека можеме да ги поставиме овие типови колачиња на вашиот уред.

Погледни детали

Не се согласивте колачиња да бидат запишани на вашиот уред. Оваа одлука може да се смени.

Pin It

 

Управниот одбор на Комората брои 8 члена и го сочинуваат перманентни и ротационен член.

Перманентни членови на Управниот одбор се:

  • Претседателот на Комората
  • Потпретседателот на Комората
  • Раководителите на петте професионални одделенија со најголем број матични членови.

 Ротационен член на Управниот одбор е:

  • Еден претставник од сите останати помали професионални одделенија, кој ротира во рамките на четиригодишниот мандат.

1.Кристинка Радевски
Претседател на УО и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
2.Дејан Метикош
Потпретседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
3.Веселинка Герасимова Петровска
Раководител на одделението за архитекти
4.Мери Цветковска
Раководител на одделението на градежни инженери
5.Владе Гроздановски
Раководител на одделението на електро инженери
6.Даме Димитровски
Раководител на одделението на машински инженери
7.Михаел Димитровски
Раководител на одделението на урбанисти и планери
8.Лазо Димов
Раководител на одделението на инженери по геодезија
9.Јосиф Јосифовски
Раководител на одделението на инженери по геотехника
10.Андон Петровски
Раководител на одделенито на сообраќајни инженери
11.Нада Брајковска
Раководител на одделенито на инженери за енергетска ефикасност
12.Благица Андоноска
Раководител на одделенито на инженери по животна средина
13.Ванчо Донев
Раководител на одделенито на инженери по ЗПР/ППЗ
14.Зоран Тодоровски
Раководител на одделенито на инженери по технологија и металургија

  

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората

Управен одбор Собрание на Комората Претседател на Комората Управен одбор на Комората Стручни комисии на УО Надзорен одбор Дисциплинска комисија Второстепена комисија Стручна служба

 

Претходни носители на изборни функции во Комората

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2019 - 10.2020

Управен одбор Собрание на Комората Претседател на Комората Управен одбор на Комората Стручни комисии на УО Надзорен одбор Дисциплинска комисија Второстепена комисија Стручна служба

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2018 - 10.2019

Управен одбор

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2017 - 10.2018

UO Rotacija 2017

 

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2016 - 10.2017

Komora struktura na komorata 10.2016 10