Членови на Управниот Одбор на Комората

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

×

Порака

Заштита на лични податоци и користење колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. Со користење на нашата веб страница, вие се согласувате дека можеме да ги поставиме овие типови колачиња на вашиот уред.

Погледни детали

Не се согласивте колачиња да бидат запишани на вашиот уред. Оваа одлука може да се смени.

Pin It

 

Управниот одбор на Комората брои 9 члена и го сочинуваат перманентни и ротациони членови.

Перманентни членови на Управниот одбор се:

  • Претседателот на Комората
  • Потпретседателот на Комората
  • Раководителите на петте професионални одделенија со најголем број матични членови.

 Ротациони членови на Управниот одбор се:

  • Два претставника од сите останати помали професионални одделенија, кои ротираат секоја година во рамките на четиригодишниот мандат.

1.Д-р Миле Димитровски
Претседател УО и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
Професор Миле Димитровски е дипломиран машински инженер, редовен професор на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Автор е на 21 учебник/скрипти и на преку 70 научни трудови од областа на енергетиката, моторите, екологијата итн.  Во своето богато експретско искуство, бил носител на бројни признанија и награди од домашен и меѓународен карактер.
2.Раде Лазаревски
Потпретседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери
3.Реџеп Асани, диа
Раководител на одделението за архитекти
4.Д-р Петар Цветановски
Раководител на одделението на градежни инженери
5.Владко Тодоровски
Раководител на одделението на електро инженери
6.Димче Галовски
Раководител на одделението на машински инженери
7.Д-р Жаклина Ангеловска
Раководител на одделението на урбанисти и планери
8.Нада Брајковска
Раководител на одделенито на инженери за енергетска ефикасност
9.М-р Јован Христовски
Раководител на одделенито на сообраќајни инженери

 

 

 

 

 

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2019 - 10.2020

Управен одбор Собрание на Комората Претседател на Комората Управен одбор на Комората Стручни комисии на УО Надзорен одбор Дисциплинска комисија Второстепена комисија Стручна служба

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2018 - 10.2019

Управен одбор

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2017 - 10.2018

UO Rotacija 2017

 

Постојани и ротациони членови на Управниот одбор на Комората со мандат 10.2016 - 10.2017

Komora struktura na komorata 10.2016 10