Состаноци на УО

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Pin It

Дневни редови за состаноците на Управниот одбор на Комората

 

26.12.2017 - XVI Состанок на Управниот одбор на Комората

 

12.12.2017 - XV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

23.11.2017 - XIV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

17.10.2017 - XIII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

21.09.2017 - XII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

12.09.2017 - XI Состанок на Управниот одбор на Комората

 

21.07.2017 - X Состанок на Управниот одбор на Комората

 

06.07.2017 - IX Состанок на Управниот одбор на Комората

  

20.06.2017 - VIII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

16.05.2017 - VII Состанок на Управниот одбор на Комората

 

19.04.2017 - VI Состанок на Управниот одбор на Комората

 

15.03.2017 - V Состанок на Управниот одбор на Комората

 

15.02.2017 - IV Состанок на Управниот одбор на Комората

 

25.01.2017 - III Состанок на Управниот одбор на Комората