Надзорен одбор

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Pin It

Членови и нивни заменици во Надзорниот одбор на Комората се:

  1. Кристинка Радевски - Претседател на надзорен одбор
  2. Ратко Станојковски - Заменик претседател
  3. Д-р Милорад Јовановски - член на надзорен одбор
  4. Зоран Мирчевски - член на надзорен одбор
  5. Дурим Фетаху - заменик член
  6. Катарина Манчева - заменик член