Годишни Собранија на Комората на овластени архитекти и овластени инженери

×

Порака

Заштита на лични податоци и користење колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. Со користење на нашата веб страница, вие се согласувате дека можеме да ги поставиме овие типови колачиња на вашиот уред.

Погледни детали

Не се согласивте колачиња да бидат запишани на вашиот уред. Оваа одлука може да се смени.

Pin It

Упатства

 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОБРАНИЕТО
НЕЏАТ БАЈРАМИПретседавач на Собранието на Комората
МИЦКО ЧАДИНОСКИЗаменик претседавач на Собранието на КОАИ
Листа на избрани делегати по одделение за мандат
2021 - 2025
АРХИТЕКТУРА
ВЕСЕЛИНКА ГЕРАСИМОВА ПЕТРОВСКА - Раководител на одделение
1АЛЕКСАНДАР ВАСИЛЕВ
2АЛЕКСАНДАР РАДЕВСКИ
3АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА
4АРМЕНД ШАЌИРИ
5БЛАГОЈЧЕ ЦВЕТКОВСКИ
6НИКОЛА ВЕЛКОВСКИ
7ВЛАДИМИР ДЕЛОВСКИ
8ДРАГАНА ЈОВАНОВСКА
9ЃОКО РАДОВАНОВИЌ
10ЕНИС ЈАКУПИ
11КАТИНА СУТОГЛУ
12РИСТО МАЛКОВ
13ЛИЉАНА НАЈДОВСКА
14МАРИО БАТКОСКИ
15МАРТА ИЛИЕВСКА
16МИЛЕНА ШУНДОВСКА ЧЕТЕЛЕВА
17САШКО ИВАНОВ
18ТАТЈАНА ЈОСИФОВСКА
19ТОМЕ ПАРТИНОВ
20ФИЛИП КОНЕСКИ
21ХАМДИ СУЛЕМАНИ
ГРАДЕЖНИШТВО
МЕРИ ЦВЕТКОВСКА - Раководител на одделение
1АДМИР АБЕДИНИ
2АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВ
3АЛЕКСАНДАР НАУМОСКИ
4АНА ТРОМБЕВА ГАВРИЛОСКА
5БОБАН КОЦЕВСКИ
6БОЈАН БОГДАНОВИЌ
7ГОРАН ЃОШЕВСКИ
8ГОРАН ЕДРОВСКИ
9СИЛЈАН МИХАЈЛОВСКИ
10ЃОРЃИ ГОШЕВ
11ИВА ЏАГОРА
12ИГОР НИКОДИНОВ
13ИЛИОС ВИЛОС
14КРИСТИЈАН РУНЕВСКИ
15КРСТЕ НЕДЕЛКОВСКИ
16ЉУПЧЕ КОЛЕВ
17МАГДА ЈОВЧЕВСКА
18МАРИЈА ВИТАНОВА
19МАРИЈА ДЕСПОДОВСКА НОВЕСКА
20МАРИЈАНА ЛАЗАРЕВСКА
21ИВАНА ДИМИТРОВА
22ИЛИЈА ЌИМОВ
23НЕЏАТ БАЈРАМИ
24РАДЕ ЛАЗАРЕВСКИ
25СОЊА ЧЕРЕПНАЛКОВСКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Владе Гроздановски - Раководител на одделение
1АЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ
2ВАСКО СТЕВОСКИ
3МИЛЕ БАЛАЛОВСКИ
4ДАРКО ТРАЈАНОСКИ
5ДРАГИЦА УСТАПЕТРОВА-АТАНАСОВА
6ИМЕР ЗЕНКУ
7МАРЈАН ЦВЕТАНОСКИ
8МИЛЕ ДАБЕСКИ
9МИЦКО ЧАДИНОСКИ
10ПАНЧЕ ГАРПОВ
11РАТКО СТАНОЈКОВСКИ
МАШИНСТВО
ДАМЕ ДИМИТРОВСКИ - Раководител на одделение
1ВЛАТКО ИВАНОВ
2САШО ГЕОРГИЕВ
3ДИМЧЕ ГАЛОВСКИ
4ДРАГАН ЃОРЃЕВИЌ
5ЗОРАН МЛАДЕНОВСКИ
6КАТИЦА БЕЛЧЕСКА-АРИЗАНКОСКА
7ЉУПЧО ЧАЧОВСКИ
8МИТКО БУБЕВСКИ
9СОЊА КИТАНЧЕВА-ПЕТКОВСКА
УРБАНИЗАМ
МИХАЕЛ ДИМИТРОВСКИ - Раководител на одделение
1ДУРИМ ФЕТАХУ
2ДУШИЦА ТРПЧЕВСКА АНЃЕЛКОВИЌ
3ЖАКЛИНА АНГЕЛОВСКА
ГЕОТЕХНИКА
ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ - Раководител на одделение
1МИТКО ЈАКИМОВСКИ
СООБРАЌАЈ
АНДОН ПЕТРОВСКИ - Раководител на одделение
1САШО СМИЛЈАНОСКИ
ЖИВОТНА СРЕДИНА
БЛАГИЦА АНДОНОСКА - Раководител на одделение
1МИЛКА ПЕТРУШЕВСКА
ГЕОДЕЗИЈА
ЛАЗО ДИМОВ - Раководител на одделение
1ДЕЈАН МАРКОВСКИ
2ДАМЈАН РИСТЕСКИ
ППЗ / ЗПР
ВАНЧО ДОНЕВ - Раководител на одделение
1ТАТЈАНА ВАСИЉЕВИЌ ВЛАДЕВ

 

 

ГодинаСобрание
02.2023Собрание на Комората
11.2022Собрание на Комората
28.02.2022Е-седница на Собранието на Комората
10.02.2022Тематска Е-седница на Собранието
06.2021Е-седница на Собранието на Комората
05.2021Е-седница на Собранието на комората
02.2020Редовно годишно Собрание на Комората
2019Редовно годишно Собрание на Комората
10.2018Собрание на Комората
2018Редовно годишно Собрание на Комората
2017Редовно годишно Собрание на Комората
12.2016Изборно Собрание на Комората
06.2016Изборно Собрание на Комората
2016Редовно годишно Собрание на Комората
2015Редовно годишно Собрание на Комората
2014Редовно годишно Собрание на Комората