Стручна служба во Комората

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Pin It

 • М-р Димче Атанасовски

  М-р Димче Атанасовски

  Генерален секретар
  • Оливија Трајковска

   Оливија Трајковска

   Координатор за овластувања
  • Леонита Чалоска

   Леонита Чалоска

   Координатор за овластувања
  • Фљутура Хазари

   Фљутура Хазари

   Координатор за овластувања
  • Славица Спасовска

   Славица Спасовска

   Координатор за овластувања
  • Александар Манчевски

   Александар Манчевски

   ИТ, комуникација и администрација