Континуирана професионална едукација

×

Порака

Заштита на лични податоци и користење колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. Со користење на нашата веб страница, вие се согласувате дека можеме да ги поставиме овие типови колачиња на вашиот уред.

Погледни детали

Не се согласивте колачиња да бидат запишани на вашиот уред. Оваа одлука може да се смени.

Презентација и панел-дискусија на тема “Предизвиците на модерното градежништво – регулатива, нови технологии и дигитализација”

Едукација
Датум: 16 Мај 2024 11:00

Локација: Амфитеатарот на факултетот за применети науки Тетово

Почитувани,

Ќе ни биде чест да бидете наши активни гости, на претстојната презентација и панел-дискусија на тема “Предизвиците на модерното градежништво – регулатива, нови технологии и дигитализација”.

Искуствата од темата ќе ги презентираа Проф.д-р Енис Јакупи и нашиот гостин од Албанија, градежниот инженер Ервин Мици, технички советник во Кнауф Албанија.

На панел-дискусијата ќе зборуваме за предизвиците во проектирањето и изведбата на современи објекти, со современи својства и преку модерни алатки. Своето искуство ќе го споделат архитектите Бујар Муча (Мегарон), Бесиан Мехмети (БМА) и Хамди Сулејмани (ПИКА), а вас ве очекуваме со активно учество во панел-дискусијата.

Четврток, 16.05.2024, во 11:00 часот во Амфитеатарот на факултетот за применети науки (Fakulteti i Shkencave të Zbatuara). Ве очекуваме.

Предавањата ќе се одвиваат на албански јазик.

 
Të nderuar,

Do të jemi të lumtur t'ju kemi mysafirët tanë aktivë në prezantimin dhe panelin e ardhshëm me temë "Sfidat e ndërtimit modern - rregullimi, teknologjitë e reja dhe dixhitalizimi".

Eksperiencat nga tema do të prezantohen nga Prof. Dr. Enis Yakupi dhe i ftuari ynë nga Shqipëria, inxhinieri i ndërtimit Ervin Mici, këshilltar teknik në Knauf Albania.

Në panel diskutimin do të flasim për sfidat në projektimit dhe ndërtimin e objekteve moderne, me perbërës modern dhe përmes mjeteve moderne. Arkitektët Bujar Muça (Megaron), Besian Mehmeti (BMA) dhe Hamdi Suleimani (PIKA) do të ndajnë përvojën e tyre dhe ne do presim pjesëmarrjen tuaj aktive në panel diskutim.

E enjte, 16.05.2024, ora 11:00 në Amfiteatrin e Fakultetit të Shkencave të Zbatuara.

Ju presim!