Континуирана професионална едукација

Монографија

MONOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

Флаер

Komora trifold web 18.07.2017 001

Брошура

Broshura Komora web 18.07.2017 001

Монографија Инженерски прстен

MonografijaInzPrsten

 

 

 

 

 

 

2. Во која форма сакате да го добивате списанието на Комората - ПРЕСИНГ?

Cert Logo DAS 9001 web

 

Вебинар Интегрирани решенија за дојава на пожар и безбедна евакуација – примери на проекти

Едукација
Датум: 26 Ное 2020 13:00 - 16:00

Аларм аутоматика организира вебинар Интегрирани решенија за дојава на пожар и безбедна евакуација – примери на проекти кој ќе се одржи на 26.11.2020, од 13 до 16 часот.

Предвидени се три блокови на предавања, секој по отприлика еден час:

  • Безбедносни системи – функции, нормативни рамки, интеграција
  • Интеграција на дојавата на пожар со системите за безбедна евакуација (панично осветлување, евакуациски разглас, одведување на чад и топлина) со примери на проекти во болница, хотел, затвор, дрвна индустрија, јавна гаража и продажен центар
  • Интеграција на безбедносните системи со системите за техничка заштита со користење на софтверот ABSistemDCi® на пример на пазариште и деловна зграда

Со оглед на избраните теми и ангажманот на предавачи од целиот регион, веруваме дека вебинарот ќе биде интересен за членовите на Комората. Повеќе информации можете да погледнете ТУКА, а таму е и линкот за регистрација, како би се пријавиле директно на Zoom апликациата.

Останува напомената дека на ова презентација, како и на било која друга презентација која ја одржуваме нема комерцијален дел во смисла на цени, услови за соработа или посебни олеснувања, туку е првенствено начин како ние сме решавале зададени проблеми користејќи опрема од нашата понуда, а во рамки на пропишаните норми.